عشق واقعي - ماساري

عشق واقعي....

هي دختر .... دارم عقلمو از دست مي دم....

حتي اگر هم واقعا" نشناسمت...

فكر مي كنم كه ديگه مهلتی برام نمونده....

منتظر لحظه اي بودم تا به تو نشون بدم ... كه عزيزم... من تو رو مي بينم....

دارم مي بينم كه چطور داري منو مي زاري و مي ري....

و اين همان عشق واقعي هست كه تو هيچي در مورد اون نمي دوني...

عزيزم... من تمام اون مدت اونجا بودم.. تنهاي تنها........ و وقتي كه تو اون كارها رو مي كردي مي ديدمت...

خودم و خودتو تنها با همديگه... تصور مي كنم....

ارزوم اينه كه اي كاش كسي بودي كه بشه باهات حرف زد.......

.مي خواهم از ذهنم بيرونت كنم ......

اما عزيزم... قبل از اون بايد يك دفعهء ديگه ببينمت ..... و ابن همون عشق حقيقيه كه تو چيزي راجع به اون نمي دوني.....

هر شب و هر روز.... وقتي كه مي خوام بخوابم..... نمي تونم جلوي خودمو بگيرم كه بهت فكر نكنم...... عشقت ضعيفم كرده....و من واقعا" نمي تونم حتي خودمو بدون تو تصور كنم......و حالا تو در تمامي فكر و ذهنمي...و انگار دور سرم مي چرخي...نمي خوام بزارم كه دوباره از دستم بري....

و اين همون عشق حقيقيه كه تو بويي ازش نبردي....

هر موقع كه تو رو مي خوام...آرزوم اينه كه كاش مي تونستم بگم كه مي خوامت.... اگه يه دفعه ديگه اين شانسو داشتم كه باهات صحبت كنم........اون موقع.... نمي گذاشتم كه اين وضعيت ادامه پيدا كنه........ و هيچوقت نمي زارم كه دوباره...و دوباره... تكرار بشه ..... و اين همون عشق واقعي هست كه تو چيزي ازش نمي دوني....

امروز كه تنها ديدمت... مي دونستم كه بايد بيام بالا و به تو نزديك بشم....

چرا كه عزيزم مي خوام كه بدوني......

 همهء اون چيزها و مسائلي رو كه به خاطر اونا از تو جدا شدم و به رابطه مون پايان دادمو ....می گم...

تو تنها كسي هستي كه من ميخوامش... و هيچ كس ديگري نمي تونه این خواسته رو  از من بگيره.....(یا جای تو رو پر کنه)

حتي اگه تو رو كامل نشناسمت.....مهم نيست..... یک دنیا... عشق دارم كه مي خوام بهت نشون بدم.......

و تو حالا رو به روي مني.... ...

نه نه نه...

هي دخترك....

               من به عشقت نياز دارم.....

                                عزيزم...من به عشق تو نياز دارم.....

 

Girl, im going out of my mind,
i even know that i dont really know u
n plus i've been running out of time..
i've waiting 4 the moment i can show u..
and babygirl i want u 2 know, i want me 2 go,
i want u 2 pass me by,
its real love that u dont know about

baby i was there all alone,
u'll be doing things ???????????
i've picture me n u all alone,
i wishing u were someone i could talk 2
i gotta get ur mind in my head but baby i gotta c u once again,
its real love that u dont know about...

Girl, im going out of my mind,
i even know that i dont really know u
n plus i've been running out of time..
i've waiting 4 the moment i can show u..
and babygirl i want u 2 know, i want me 2 go,
i want u 2 pass me by,
its real love that u dont know about

every now and then i go 2 sleep
i cant stop dreaming about u, u're love is got me feel kind a weak
i really cant see me without you and now u are running around in my head
i never gonna let u slip away again, again
its real love that u dont know about

every now n then i want u,
i wish i could tell that i want u,
if i could have a chance 2 talk with ya,
if i could have a chance 2 walk with ya..
n i would stop ??? puond it in
and i never would go trough this again, again
its real love that u dont know about

Girl, im going out of my mind,
i even know that i dont really know u
n plus i've been running out of time..
i've waiting 4 the moment i can show u..
and babygirl i want u 2 know, i want u 2 know,
i want u 2 pass me by,
its real love that u dont know about

damn when i saw u alone, i know i had 2 come up in the door with u
cuz girl i gotta let u know all the thing u made me go trough
n now she's lookin me in the eye n now u got me open and dreaming again
its real love that u dont know about

every now and then i go 2 sleep
i cant stop dreaming about u, u're love is got me feel kind a weak
i really cant see me without you and now u are running around in my head
i never gonna let u slip away again, again
its real love that u dont know about

Girl, im going out of my mind,
i even know that i dont really know u
n plus i've been running out of time..
i've waiting 4 the moment i can show u..
and babygirl i want u 2 know, i want u 2 know,
i want u 2 pass me by,
its real love that u dont know about

 

+ نوشته شده توسط SRMR در پنجشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۸۶ و ساعت 20:39 |